HOME

PUBLICATIES

PERS

GEMEENTE

 

OPENBARE PUBLICATIES

Hieronder staan publicaties die openbaar zijn.

28-07-2022

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners
Versie 4.0

15-07-2022

Visie Bosstraat en omgeving

04-07-2022

Reactie bewoners op participatierapport van gemeente Soest
Geanonimiseerde versie.
De gemeenteraad heeft de volledige versie ontvangen.

01-07-2022

Bestuurlijke afspraken ontheemden Oekraine

Rapport heeft
geen datum.
Ontvangen
01-07-2022

Participatierapport Insingerstraat Den Blieklaan
Burgers zijn het niet eens met het rapport en kunnen hierop reageren.
Reacties komen bij het participatierapport als extra notitie.

31-05-2022

Op 31 mei 2022 heeft de gemeente Soest 2 quickscans gepubliceerd op de website. Deze scans zijn gedateerd 9 mei 2022 en 11 mei 2022. Dus de burgers van Soest hebben pas na 3 weken deze scans kunnen inzien.

23-05-2022

Op 23 mei 2022 heeft de gemeente Soest stukken gepubliceerd waarvan de meesten gedateerd zijn in de maand maart 2022. De oudste documenten dateren van 14 maart 2022. Dat betekent dat de inwoners van Soest pas na 8 tot 10 weken deze publicaties onder ogen kregen. In maart 2022 heeft het college van B&W drie besluiten genomen zonder democratische inspraak en participatie van de burgers in Soest:

  1. Besluit 1 - Vaststellen afwegingskader.

  2. Besluit 2 - Haalbaarheid tijdelijke units locatie Insingerstraat.

  3. Besluit 3 - Beschikbaar stellen van Eur.30.000,- voor haalbaarheidsonderzoek.

Het betreft de onderstaande publicaties:

20-05-2022

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners
Versie 3.0

19-05-2022

Intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie
Insingerstraat ten behoeve van de realisatie van tijdelijke
woningen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

26-04-2022

Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
E. van der Burg

13-04-2022

Opiniestuk Gooi & Eemlander
Ondoordachte noodplannen in de Gemeente Soest
Namens meer dan 170 direct omwonenden

10-04-2022

https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/
c0524932-e600-46ca-bf93-45547d59b229
Wijziging huisvestingsverordening Soest

04-04-2022

Brief van omwonenden aan de gemeente Soest
Fractievoorzitters gemeenteraad
Open brief in Soester Courant

04-04-2022

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners
Versie 2.0

01-04-2022

Staatsblad - Artikelen 2c en 4 van de Wet
verplaatsing bevolking worden in werking gesteld

13-03-2022

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners
Versie 1.0

22-12-2021

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg
Gemeenteraad van Soest

Februari 2021

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/
m/5fea56e0bdff4eb7/original/
Aedes_Verplaatsbare-woningen-bouwen_
februari-2020.pdf

2018 - 2022

Coalitieakkoord Soest 2018-2022
GGS – VVD – D66 – CU-SGP
Duurzaam en Daadkrachtig

15-12-2020

Volkshuisvestelijke prestatieafspraken Soest 2021 en 2022

Geen datum

Proces van prestatieafspraken

Januari 2018

Kruimelgeval of (toch) een
stedelijk ontwikkelingsproject?Mr. M.A.J. West

 

 

 

TOP

TOPFlag Counter