HOME

PUBLICATIES

PERS

GEMEENTE

 

HET COLLEGE VAN B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 5 personen in Soest.

Dit was het oude college van B&W tot 9 juni 2022.

 

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders vanaf 9 juni 2022:

 

GEMEENTERAAD

De (oude) gemeenteraad van Soest is tot eind maart 2022 aktief geweest.
De gemeenteraad heeft ongeveer 10 jaar geleden mandaat gegeven aan burgemeester en wethouders om zelf de locatie voor noodwoningen te bepalen, zonder participatie en inspraak van de burgers van Soest voor wat betreft de locatiekeuze. Dit in tegenstelling tot een aantal andere gemeentes die hun burgers wel laten participeren in de locatiekeuze. Ook de nieuw aangetreden gemeenteraad heeft geen zeggenschap over de locatiekeuze maar kan de burgemeester en wethouders wel controleren.
Zie open brief gemeenteraad van Soest

Het slotdebat van de (oude) gemeenteraad van Soest vind U hieronder.
Dit slotdebat vond plaats op 12 maart 2022.
Er werd gedebatteerd over 4 stellingen:

STELLING 1
Het is onmogelijk om minimaal 1500 woningen te bouwen binnen de rode contouren zonder aantasting van het groen.

STELLING 2
Soest is qua infrastructuur een gevaarlijke gemeente. Het wordt hoog tijd dat de politiek in actie komt.

STELLING 3
Burgerparticipatie werkt niet, want het wordt niet op prijs gesteld.

STELLING 4
Bij bezuinigingen zijn cultuur en welzijn altijd als eerste aan de beurt.

 

Slotdebat (oude) gemeenteraad Soest op 12 maart 2022

 

 

 

COALITIEAKKOORD SOEST 2022 - 2026

 1. SAMENWERKEN
  Die opgaven liggen bijvoorbeeld op het gebied van bouwen en wonen, de relatie tussen de gemeente Soest enerzijds en inwoners en ondernemers anderzijds, sociaal domein, verkeersveiligheid, duurzaamheid en de energietransitie.

 2. RESPECT
  De uitgangspunten die de vier partijen met elkaar delen, gaan enerzijds over de manier waarop de partijen met elkaar en met inwoners omgaan. Zo schrijven de partijen:
  - We zorgen ervoor dat iedereen zijn inbreng kan leveren.
  - We voeren het gesprek op basis van kennis, inhoud en argumenten.
  - We tonen respect voor elkaars rollen en handelen vanuit vertrouwen.
  - We zorgen voor transparantie in ons handelen.
  - We houden rekening met belangen van minderheden.

 3. DORPS EN GROEN
  Daarbij is een cruciaal uitgangspunt dat de gemeente Soest haar dorpse en groene karakter behoudt. Dit uitgangspunt geeft bijvoorbeeld richting aan de keuzes op het gebied van woningbouw: keuzes over waar er gebouwd kan worden, wat voor soort woningen dat kunnen zijn en of mensen kunnen gaan wonen in bestaande gebouwen die nu nog geen woning zijn.

 4. INVESTERING IN SLAGKRACHT GEMEENTE
  De beoogde coalitie wil inwoners bijvoorbeeld betrekken bij de keuzes over toekomstige woningbouwlocaties en de nieuwe visie over zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

 5. ROL VOOR RAAD EN SAMENLEVING
  Als het aan de vier partijen ligt komt de samenleving ook aan het woord, bijvoorbeeld bij de bouwopgave, staat in het akkoord: ‘De samenleving heeft aangegeven dat er consensus is over het feit dat er gebouwd moet worden, maar niet over de locaties. Met al deze verscheidenheid is een traject samen met de raad en de samenleving essentieel. Wij moeten en willen hier samen binnen deze raadsperiode uit komen, dat zijn wij aan elkaar en onze samenleving verplicht.’

Bron: Besluitvormende Raadsvergadering 9 juni 2022 (Tekst + video)

 

 

COALITIEAKKOORD SOEST 2018 - 2022

 1. SAMEN
  Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door o.a. participatie vóór in de processen een plaats te geven, zodat inwoners actief hun inbreng kunnen leveren.

 2. GROEN
  Dat alles om ervoor te zorgen dat Soest deze raadsperiode en ook daarna groen is en blijft en de flora en fauna meer divers wordt !

 3. DUURZAAM
  Ook maken we in dit akkoord duurzame keuzes op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw.

 4. DAADKRACHTIG
  Bij de sportdossiers hakken wij knopen door. Ook willen we ons goed voorbereiden op keuzes die gemaakt moeten worden in het sociaal domein.

 

 

 

TOP

TOPFlag Counter