HOME

PUBLICATIES

PERS

GEMEENTE

METZ WEIGERT ONDERZOEKSVRAAG AAN TE PASSEN

- - - - - - OVER DE RUG VAN DE OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN - - - - -

GESCHIKT VOOR 200 WONINGEN ?

VOOR 400 TOT 500 PERSONEN
IN 9 FLATS VAN 2 TOT 3 HOOG
VOOR 5 TOT 10 JAAR


TEKEN DE PETITIE

Zo is het begonnen op 1 april 2022. Met een brief aan de omwonenden. Echter niet alle omwonenden hebben deze brief gekregen. De meesten dachten dat het een 1 april grap was. Klik op de brieven om te openen.

Brief van gemeente Soest 01-04-2022
Klik om te openen

Brief van gemeente Soest 01-04-2022
Klik om te openen

Brief van omwonenden 04-04-2022
Geen antwoord ontvangen

Brief van omwonenden 20-04-2022
Geen antwoord ontvangen


Brief van omwonenden 08-06-2022
Geen antwoord ontvangen

Een niet te overziene impact

Brief van gemeente Soest 12-07-2022
Geen antwoord ontvangen

 

ALTERNATIEF PLAN OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN
IN SOEST

Het alternatieve plan loopt volgens de buurt minder kans op de genoemde risico’s. Niet alleen omdat het kleinschaliger is, maar ook omdat het gericht is op het weer weghalen van de woningen, waarna het weiland weer in de oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. ,,Met een kleiner aantal woningen voldoet de gemeente aan haar fair share, maar minder dan de eerder besproken aantallen”, stelt de heer Weiland. ,,Met deze aantallen is Soest meer in lijn met de buurgemeentes. Daarnaast kan wellicht op de andere door de gemeente onderzochte locaties op vergelijkbare wijze opvang voor de lange termijn worden gerealiseerd. Kleinschalige opvang was en is ook de aanbeveling vanuit het Rijk en Vluchtelingenwerk om de risico’s rond opvang beheersbaar te houden. Een overweging zou kunnen zijn om de tijdelijke woningen na afloop van de oorlog te doneren aan Oekraïne, om tijdens de wederopbouw van het land haar inwoners een dak boven het hoofd te bieden.”

Lees meer Gooi- en Eemlander

Lees meer AD

 

BURGEMEESTER & WETHOUDERS ZETTEN
GEMEENTERAAD EN BURGERS BUITENSPEL

Klik op het artikel

Of lees De Gooi- en Eemlander

Wat is autocratisch leiderschap?

Autocratie is een term die komt uit de politiek en een regeringsvorm beschrijft waarin ongelimiteerde macht wordt uitgeoefend door één persoon. En daar heb je de kern meteen mee te pakken, want een autocratisch leider is dus per definitie een alleenheerser.

Kenmerken van autocratisch leiderschap
Binnen autocratisch leiderschap heb je twee verschillende stijlen: de autoritaire leiderschapsstijl en de directieve stijl. Dit zijn de kenmerken per stijl.

#1 Autoritaire leiderschapsstijl

-Dominant aanwezig
-Dicteert wat er moet gebeuren
-Dreigt met sancties
-Harde manier van communiceren
-Uit vaak frustraties en boosheid

#2 Directieve leiderschapsstijl

-Streeft naar het bereiken van zijn/ haar eigen doelstelling
-Is erg resultaatgericht
-Is alleen met de eigen carrière bezig; gericht op (persoonlijk) succes
-Eist gehoorzaamheid van de medewerkers
-Controleert streng op de uitvoer van taken

 

 

VERDUBBELING KLACHTEN OVER GEMEENTE SOEST

De gemeente Soest heeft vorig jaar 52 klachten afgehandeld van burgers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De twee ombudsmannen van Soest handelden acht zaken af.
Maar liefst 40 procent van de klachten ging erover dat de gemeente niet tijdig reageerde op een verzoek, een melding of een vraag. In het jaar 2020 was dat nog maar 16 procent.
In elf gevallen, ruim dubbel zoveel als normaal, klaagden inwoners over een onheuse bejegening door medewerkers. Klagers geven aan dat het gedrag van medewerkers arrogant, uitdagend en niet bereidwillig te vinden.

Algemeen Dagblad: Verdubbeling van klachten over de gemeente Soest

 

Minstens twee maanden vertraging voor flexwoningen op het weiland

Het is onduidelijk hoeveel vertraging de bouw van 130 tot 200 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders, spoedzoekers, starters en mensen die uitstromen uit instellingen op gaat lopen doordat het haalbaarheidsonderzoek niet op tijd klaar is. Dit zegt de Soester burgemeester Rob Metz. ,,Minimaal twee maanden”, schat Metz in. ,,We hadden deze week het besluit willen nemen, maar het haalbaarheidsonderzoek is nog niet klaar en dus is er niks om een besluit over te nemen.” Het besluit valt nu na de zomervakantie. De burgemeester benadrukt in de krant dat de vertraging niet veroorzaakt wordt door de protesterende omwonenden.

Het comité van omwonenden is blij met het collegebesluit van dinsdag. ,,Het is goed om te zien dat het College eindelijk erkent dat essentiële informatie ontbreekt om een gedegen besluit te nemen”, reageert Bart Weiland, woordvoerder van de omwonenden. ,,Wij hopen van harte dat de volgende stap is om een wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de impact van dit woningbouwproject op de leefomgeving, ecologie, verkeer etcetera. Datgene waar wij als buurt al maanden op hameren en waarvan nota bene al in een vrij vroeg stadium een persoonlijke toezegging gedaan is door de burgemeester, en helaas nog steeds ontbreekt.”

 

GEMEENTE SOEST BLUNDERT OPNIEUW

Op 12 juli 2022 heeft de gemeente Soest een brief laten bezorgen bij de omwonenden van het weiland aan de Insingerstraat - Den Blieklaan inzake de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Nadat de eerste brief van 1 april jl. niet bij iedereen, die langs het weiland woont, bezorgd was hebben de omwonenden geklaagd en heeft de gemeente beterschap beloofd. Helaas blundert de gemeente nu opnieuw. De bewoners op het Tromslagerpad die grenzen aan het weiland stonden niet op de bezorglijst. Zij hebben de koerier om de brief moeten vragen. Na rondvraag bleek dat er ook een aantal woningen langs het weiland op de Insingerstraat en Den Blieklaan geen brief hebben gehad. Zelfs het merendeel van de woningen op de Van der Weijdenstraat heeft niets ontvangen. De communicatie door de gemeente Soest laat veel te wensen over.

 

Protest donderdagavond 7 juli 2022
voor het gemeentehuis in Soest.
In witte T-shirts.


De Gooi- en Eemlander
Opvang van Oekraïners is ’smoes’ om woningbouw aan de Insingerstraat erdoorheen te jagen en dat gaat de buurt niet pikken, zegt woordvoerder Bart Weiland; Ook de Soester gemeenteraad is kritisch op plan voor ’Oekraïense buurt’

Om 19:15 uur is door een delegatie de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad in het bijzijn van meer dan 100 demonstranten in witte T-shirts. In totaal hadden 2143 mensen de petitie ondertekend. De landelijke omroep heeft met het programma EenVandaag TV-opnames gemaakt van zowel de demonstratie buiten als ook van het aanbieden van de petitie. Daarnaast zijn er opnames gemaakt van het weiland en de omgeving en interviews afgenomen. Tevens werd de raadsvergadering live uitgezonden door Radio Soest en door de gemeente Soest.

In de media worden de omwonenden afgeschilderd alsof zij tegen de opvang van Oekraïnse vluchtelingen zijn.
De burgemeester zei op 7 juli 2022 in de raadsvergadering o.a. het volgende:

  1. De burgemeester bevestigt (video) dat hij weet dat de omwonenden niet tegen de Oekraïnse vluchtelingen zijn.

  2. De burgemeester zegt dat hij heeft gehoord dat fietsende Oekraïners verdrietig zijn over de posters en spandoeken met "Geen Flats Van Metz".

Dit betekent dat iemand de Oekraïners heeft verteld dat zij niet welkom zijn.
Dit houdt in dat de burgers weer in een bepaald vakje worden gedrukt. Zoiets heet "framing".
Dit wordt door de media overgenomen en de burgemeester is geslaagd om de omwonenden toch weer een bepaald stempel mee te geven. Het AD schrijft: "tegen komst ‘flats van Metz’ voor Oekraïners in Soest" (zie hieronder).

DEZE BEWERING DAT OMWONENDEN TEGEN DE OPVANG VAN OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN ZIJN IS NIET JUIST

De omwonenden van Soest dragen met liefde hun steentje bij aan de noodzakelijke hulp voor de Oekraïnse vluchtelingen maar de keuze van de gemeente over de (niet gespreide) locaties, het negeren van de impact van andere doelgroepen en de aantallen flexwoningen op 1 locatie plus de wijze waarop dit plan met grote snelheid wordt doorgedrukt zonder afzonderlijk onderzoek over ecologie, verkeer, veiligheid en opvang stuit de omwonenden tegen de borst.

Algemeen Dagblad: Omwonenden bieden 2143 handtekeningen aan

Soester Courant: Zorgen in Soester raad om aantallen en tijdsduur opvang

De Gooi- en Eemlander: Soester gemeenteraad is kritisch op plan voor ’Oekraïense buurt’

Video Aanbieden petitie met 2143 handtekeningen tijdens de Raadsvergadering
Op 7 juli 2022 door Dhr. B. Weiland

 

 

Video Gemeente Soest - Besluitvormende Raadsvergadering - 7 juli 2022

 


Protest demonstratie en aanbieden petitie op 7 juli 2022


Protest demonstratie en aanbieden petitie op 7 juli 2022


Protest demonstratie en aanbieden petitie op 7 juli 2022

Video EenVandaag - Uitzending 11 juli 2022 NPO2 om 18:30 uur

 

PARTICIPATIE BIJEENKOMSTEN - STAYOKAY SOEST

De omwonenden zijn zeer ontevreden over het verloop van de participatie bijeenkomsten. Ze voelen zich niet gehoord en krijgen geen antwoord op hun vragen vanwege gebrek aan deskundigheid van de kant van de gemeente. Ambtenaren willen o.a. alleen over 2022 praten en niet over 3, 5 of 10 jaar. Er mogen geen video of geluidsopnames worden gemaakt. De vragen worden afgekapt door de moderator en er wordt met grote snelheid naar de volgende vraag/onderwerp overgestapt. Dit is zeer frustrerend en veel omwonenden waren door dit proces ontmoedigd en wantrouwend. De eerste bijeenkomst was een afknapper maar velen verlieten de tweede bijeenkomst met de opmerking "Ik ben er klaar mee". Na deze signalen heeft de gemeente Soest verzaakt om bij te sturen. Er werd door de burgemeester zelfs aangegeven dat deze participatie meetings niet verplicht zijn. Bij de derde bijeenkomst op 23 juni ging het er heftig aan toe en de sfeer was grimmig.
Lees hier het verslag in de Soester Courant over de derde bijeenkomst:
Participatie opvang Insingerstraat Soest krijgt steeds grimmiger karakter

De vierde participatie bijeenkomst in de StayOkay is afgelast door de gemeente Soest. De burgemeester had in de krant RTV Utrecht gezegd -quote- “Tijdens de afgelopen bijeenkomst was er een verruwing van de omgangsvormen. Zo werd er bijvoorbeeld gescholden. Ook werden medewerkers persoonlijk veroordeeld. De omgangsvormen waren zodanig dat medewerkers zich niet veilig voelden”, aldus de gemeente.
“Absoluut niet”, reageert Weiland. “Kijk bijvoorbeeld naar het Engelse parlement, waar het soms ook wat sterker aangezet wordt. Zo moet je het zien. Ik zag een participatiebijeenkomst waarin beide partijen probeerden hun positie weer te geven. Ik moet juist heel eerlijk toegeven dat ik het knap vind hoe kalm en rationeel de buurtbewoners het hebben over de consequenties die aan dit plan kunnen hangen.”-unquote-

Men is digitaal gegaan om zodoende de bewoners te kunnen beteugelen. Iedereen kon vanuit huis deelnemen. De omwonenden hebben in plaats hiervan een stil protest georganiseerd voor het gemeentehuis in Soest. Dit is geen participatie - dit is censuur. Als gevolg hiervan waren er slechts ongeveer 10 mensen die de bijeenkomst digitaal volgden.
Zie de video hieronder van de zogenaamde "dreigende en scheldende burgers"

Het is heel erg dat de burgemeester de buurtbewoners op deze manier wegzet en probeert om de protesten in de kiem te smoren. Het is eigenlijk niet te begrijpen dat hij dit wereldkundig maakt in de pers bij RTV Utrecht. Op deze wijze wordt er een beeld geschetst van de bewoners wat niet klopt, terwijl er hun juist alles aan gelegen is om samen tot een goede oplossing tekomen. Als hij meer had doorgevraagd bij de ambtenaren en de derde partijen die aanwezig waren, dan had hij een ander beeld gekregen. Nu zegt de burgemeester dat in de kruimelregeling de participatie bijeenkomsten eigenlijk helemaal niet verplicht zijn en dus worden de bewoners monddood gemaakt door de vierde bijeenkomst digitaal te organiseren.

Om deze misstap te verzachten heeft de burgemeester op 29 juni een extra bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Soest waarbij hij zelf aanwezig was en de vragen beantwoordde. Nu kon de burgemeester de "dreigende en scheldende burgers" recht in de ogen kijken. Bij deze extra bijeenkomst konden er digitaal geen vragen worden gesteld. Zoals te verwachten was is deze bijeenkomst goed verlopen.
Zie video van deze bijeenkomst hieronder

Echter de rapportage aan de hand van de gele stickertjes zal ongetwijfeld uitwijzen dat de bewoners talrijk aanwezig waren en met groot elan hun inbreng hebben verwoord. In de procedure kan het participatie proces dan ook afgevinkt worden. Volgens de burgemeester is er geen participatie proces nodig in de kruimelregeling.
Het college van burgemeester en wethouders beslist over de haalbaarheid om woonunits te plaatsen op het weiland aan de Insingerstraat op basis van het onderzoek en participatie bijeenkomsten.
Dit is een politiek besluit en de burgers moeten zich daarbij neer leggen.

 

 

CENSUUR EN SCHIJNPARTICIPATIE

Op dinsdag 28 juni 2022 om 19:00 verzamelden de burgers zich voor het gemeentehuis Soest voor een 30 minuten durend stil protest.

De voorbereidende plannen voor bebouwing op het weiland Insingerstraat/Den Blieklaan zijn in volle gang. Bewoners worden buiten spel gezet, ondanks het feit dat zij actief, betrokken en serieus deelnemen aan participatiebijeenkomsten. Geleverde input wordt niet meegenomen, opnames zijn verboden en het vertrouwen is weg. Nu is op het laatste moment de fysieke bijeenkomst aangepast in een digitale bijeenkomst. In de krant zegt burgemeester Metz dat de ambtenaren zich niet veilig voelden tijdens de vorige bijeenkomst. Hieronder ziet U een een video van de zogenaamde "scheldende en dreigende burgers".

Dit is geen participatie, dit is censuur.

Om hier aandacht voor te vragen hebben de burgers symbolisch in een wit T-shirt voor het gemeentehuis gestaan; klaar om te participeren en om aandacht te vragen voor het wanproces rondom dit weiland.

Gooi & Eemlander: Omwonenden boos over censuur en schijnparticipatie door gemeente Soest

RTV Utrecht: Opnieuw voeren tientallen Soesters stil protest tegen schijnparticipatie

 

Video - Impressie van het protest op 28 juni 2022. In het interview met RTV Utrecht had burgemeester Metz het over "scheldende en dreigende burgers" en over ambtenaren die zich niet veilig voelden. OORDEELT U ZELF !!

 

 


WAT KAN DE GEMEENTERAAD DOEN?

In de open brief van de gemeenteraad dd. 28-04-2022 staat o.a. de volgende opmerking.

"Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over. Wel hebben wij als gemeenteraad een aantal mogelijkheden om mee te praten over het vervolg van dit traject. Wij volgen deze komende periode hoe deze afwegingen worden gemaakt. We letten daarbij bijvoorbeeld op het aantal vluchtelingen, de duur van de opvang en het type bebouwing".

 

OVER DE RUG VAN DE OEKRAÏNERS

BURGEMEESTER METZ WEIGERT DE ONDERZOEKSVRAAG AAN TE PASSEN

Officieel zijn de woningen op het weiland bestemd voor Oekraïnse vluchtelingen. Oorspronkelijk zouden er maar 40-50 woningen op het weiland van 1,5 hectare passen. Echter door de woningen te stapelen is het plan om 150-200 woningen te plaatsen voor 500-600 mensen in een straat met 150 bewoners.

Bureau Brink voert het haalbaarheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente Soest.
Er is een ex-werknemer van Bureau Brink aangesteld bij de gemeente Soest met gelijke bevoegdheden als afdelingshoofd gemeente Soest. Er is een mandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever 2022 vastgesteld om diensten in te kopen. Deze diensten zijn ingekocht bij Bureau Brink.
De onderzoeksvraag die bij Bureau Brink is neergelegd betreft uitsluitend de noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen voor een periode van 3 jaar. In een later stadium heeft de gemeente Soest daar 5 en 10 jaar aan toegevoegd.

In de bewonersbijeenkomst heeft de burgemeester gezegd dat de woningen ook bestemd zijn voor andere doelgroepen. Dit staat ook vermeld op de website van de gemeente Soest.

Echter de burgemeester weigert de onderzoeksvraag aan te passen. De impact van meerdere doelgroepen op de omgeving is wezenlijk anders dan de impact van alleen Oekraïnse vluchtelingen.

Dit weiland heeft een agrarische bestemming.

Het weiland is geclassificeerd als landelijk groen in de Omgevingsvisie.

Echter in de bovenstaande brief noemt de gemeente Soest dit een "grasveld" en een "braakliggend veld". Dit weiland is jarenlang gepacht door een boer en gebruikt om koeien en paarden te laten grazen.

Het lijkt er op dat de gemeente Soest de route om het bestemmingsplan te wijzigen wil omzeilen.

De gemeente Soest misbruikt de "Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)".

 

 

ONGERUST OVER OPVANG OP WEILAND

Klik op het artikel

 

Pas op 23 mei 2022 publiceerde de gemeente Soest de onderliggende documenten die de basis vormden voor de besluitvorming van de locatiekeuze. De oudste documenten dateren van 14 maart 2022.
Deze documenten zijn dus 8 tot 10 weken niet beschikbaar geweest voor de burgers van Soest.
Zie Publicaties
Nadat de omwonenden een aantal WOO-verzoeken (Wet Open Overheid, voorheen WOB) hadden ingediend bij de gemeente Soest bleek dat er veel oudere documenten dan 14 maart 2022 aanwezig waren. Er waren al voorbereidingen aan de gang nog voordat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. De oorlog met de vluchtelingen was voor de gemeente de aanleiding om het weiland aan de Insingerstraat te claimen via de verkorte procedure in de kruimelwet en zodoende een wijziging in het bestemmingsplan te omzeilen.

De burgemeester heeft daar aan toegevoegd dat het niet waarschijnlijk is dat de aangelegde infrastructuur (riool, waterleiding etc.) weer afgebroken zal worden als de flexwoningen er eenmaal staan. In het Noordhollands Dagblad staat: "Metz stelt dat het ’Oekraïense’ woningbouwplan op de Insingerstraat geen vooropgezet plan is. Hij erkent wel dat de kans aanzienlijk is dat het weiland voorgoed verleden tijd is als de tijdelijke woningen er eenmaal staan. ,,Als er eenmaal iets staat wordt het makkelijker om er daarna iets definitiefs te bouwen, dat is zo. Laten we daar eerlijk over zijn.” Open stukjes Soest binnen de bebouwde kom staan sowieso op de lijst als potentiële bouwlocatie, en als er eenmaal riolering en infrastructuur aan de Insingerstraat is lijkt de kans klein dat dat weer wordt weggehaald".

In maart 2022 heeft het college van burgemeester & wethouders (in het geheim) drie besluiten genomen zonder democratische inspraak en participatie van de burgers in Soest:
Besluit 1 - Vaststellen afwegingskader.
Besluit 2 - Haalbaarheid tijdelijke units locatie Insingerstraat.
Besluit 3 - Beschikbaar stellen van Eur.30.000,- voor haalbaarheidsonderzoek.

Het is aan de burgers van Soest niet toegestaan om democratisch te participeren in de locatie keuze. Dit is in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten die hun burgers wel laten participeren in de locatie keuze. Het is de burgers van Soest wel toegestaan om te participeren in het vervolg traject, zoals bijvoorbeeld de kleur van de voordeur van de flats. Echter volgens de burgemeester is participatie geen verplicht item in deze procedure dus men zou kunnen concluderen dat de inbreng van de burgers eigenlijk voor de vorm is en dat er niet zwaar aan getild wordt.

De gemeente Soest heeft 30.000 Euro uitgetrokken voor o.a. een haalbaarheids onderzoek.
De opdracht aan adviesbureau Brink die dit onderzoek uitvoert, richt zich uitsluitend op de opvang van Oekraïnse vluchtelingen over een periode van 3, 5 en 10 jaar. De burgemeester heeft in de bijeenkomst van 9 mei 2022 aangegeven dat hij de opdracht niet wil aanpassen, ondanks aandringen van de omwonenden om ook bovenstaande doelgroepen in het onderzoek mee te nemen.
De omwonenden zijn het hier niet mee eens, gezien de uitspraken van de burgemeester dat de kans groot is dat er meerdere doelgroepen na verloop van tijd gebruik zullen maken van deze flats.

 

DE PLANNING VAN DE GEMEENTE SOEST

De besluitvorming zou op 12 juli 2022 plaats vinden door het college B&W. Echter de gemeente Soest heeft op 12 juli laten weten dat dit niet haalbaar is. Alle resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn nog niet ontvangen. Dientengevolge wordt het besluit na de zomervakantie genomen en schuift derhalve onderstaande planning op in de tijd. De burgemeester benadrukt in de krant dat de vertraging niet veroorzaakt wordt door de protesterende omwonenden.

 

Wij hebben een petitie gestart om U de mogelijkheid te geven deze te ondertekenen.

DE PETITIE VINDT U HIER

Geen 200 wooneenheden op het weiland
Insingerstraat - Den Blieklaan

2.199 ondertekeningen

vanaf 19 april t/m 12 augustus 2022 - 21:00 uur.

DE PETITIE IS DONDERDAG 7 JULI 2022 AANGEBODEN AAN DE GEMEENTERAAD IN SOEST MET 2143 HANDTEKENINGEN.

De Gemeente Soest beoogt nieuwbouw aan de Insingerstraat: 200 wooneenheden voor de lange termijn-opvang van 600-800 vluchtelingen.
Een toename van 10% van de inwoners van de wijk Overhees!
De wijk is niet berekend op deze toename van bewoners.
Leefbaarheid en veiligheid komen in het gedrang!

Petitie

Wij

Bezorgde Soester(berger)s, begripvol voor noodzaak korte termijn noodopvang en lange termijn woningnood

constateren

en verzoeken

om sámen met haar inwoners een gedegen plan te ontwikkelen, waarbij leefbaarheid en veiligheid voor Soester(-berger)s en vluchtelingen voorop staat.

DE PETITIE VINDT U HIER

Hieronder een impressie van de geschiedenis van de handtekeningen.


 

MASTERPLAN WONEN SOEST

Onderstaande tekst staat op de website van de gemeente Soest.

Met het vaststellen van het Masterplan Wonen Soest geeft de gemeenteraad richting aan de nieuwbouw in de kern Soest. We streven naar de realisatie van 700 tot 800 woningen in de kern Soest tot 2025. De focus ligt hierbij op het sociale en betaalbare segment. Daarmee zorgt de gemeenteraad ervoor dat voor de Soesters de zo gewenste woningen beschikbaar komen.

Een randvoorwaarde daarbij is dat we zorgvuldig met onze ruimte en het buitengebied omgaan, om het woonmilieu waar we trots op zijn zoveel mogelijk te behouden en te versterken.

Het Masterplan Wonen heeft drie belangrijke uitgangspunten:

- De woningbouw moet inspelen op de kwalitatieve woningbehoefte van onze inwoners.
- Met de woningbouw willen we de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.
- We streven naar een gevarieerd aanbod in de nieuwbouw (woningtype, eigendom en prijsklasse).

Behoefte aan 635 nieuwe woningen.
In 2019 is de kwantitatieve woningbehoefte in de gemeente Soest onderzocht. Dit onderzoek leverde een woningbehoefte van 770 woningen op voor de periode tot en met 2025. Deze behoefte wordt al deels ingevuld met bestaande plannen, waardoor de resterende woningbehoefte uitkomt op 635 woningen.

Hiervoor zijn ruim 50 woningbouwlocaties beschikbaar, die samen goed zijn voor ongeveer 1.000 woningen.

Huurappartementen en betaalbare koopwoningen.

De kwalitatieve woningbehoefte in Soest richt zich de komende jaren op twee soorten woningen:

- Huurappartementen: een vraag van senioren die willen verhuizen naar een levensloopgeschikte woning;
- Betaalbare koopwoningen voor starters, jonge doorstromers en (in beperkte mate) senioren die een koopappartement zoeken.

Met de nieuwe plannen willen we voorzien in deze kwalitatieve vraag, maar ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren en zorgen voor voldoende gevarieerd aanbod.

Bron: Website Gemeente Soest

Bron: Masterplan Wonen Soest


 

 

HANDREIKING IS EXPLOSIEF ADVIES

Klik op het artikel

 

Audio opname met Hubert Bruls

 

 

GEEN OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN DE BUURT VAN BURGEMEESTER METZ VAN SOEST ?

Opvang asielzoekers op recreatiepark in Soesterberg definitief van de baan.

In mei 2020 is de mogelijke komst van opvangplekken voor asielzoekers op bungalowpark Het Jachthuis in Soesterberg afgeketst om onbekende redenen. Medewerkers van het COA zijn op bezoek geweest en waren vol lof over de 35 woningen. Men is ook in gesprek gegaan met de gemeente Soest maar tot een officieel bod is het nooit gekomen. Gesprekken tussen het COA en de eigenaar hebben niet geleid tot een overeenkomst. Waarom er geen deal is bereikt, wil COA woordvoerder Edward Ernst niet zeggen. ,,Daar zijn meerdere redenen voor. Daarover kan ik niet specifieker worden.’’ Eigenaar Mark van der Poll laat in een reactie weten ‘geen commentaar’ te willen geven op de kwestie.
‘t Jachthuis heeft jarenlang vakantiehuisjes verhuurd aan buitenlandse werknemers en mensen zonder vaste woning. Omwonenden klaagden afgelopen voorjaar over het grote aantal Indiase gezinnen, die langdurig op het park woonden. Volgens een van de omwonenden ging het om wel ‘honderd personen’. Helaas is het park in december 2020 failliet gegaan.

Bron: Algemeen Dagblad - COA en ‘t Jachthuis in Soesterberg in gesprek over opvang asielzoekers

Bron: Algemeen Dagblad - Opvang asielzoekers op recreatiepark in Soesterberg definitief van de baan

 

 

DE SOESTER KRIM

Klik op het artikel

 

 

Bouwen buiten de rode contouren is niet langer een taboe

Bouwen buiten de rode contouren is niet langer een taboe in Soest. Woningbouw aan de ‘rafelranden’ van het dorp Soest is voor de nieuwe coalitie bespreekbaar. Een tweede primeur is dat Defensieterreinen tussen Soesterberg, Amersfoort en Leusden in beeld zijn voor huizen, bedrijven en energieopwekking.

Bron: Soester Courant

Bron: Algemeen Dagblad

RODE CONTOUREN SOEST - KLIK HIER

RODE CONTOUREN OVERHEES - KLIK HIER

 

 

IS SOEST OP WEG NAAR EEN DICTATUUR ?

Klik op het artikel

 

 

 

Audio opname Radio Soest - 30 juni 2022 - 09:45-10:00
Interview met Bart Weiland

 

 

Video Gemeentehuis Soest
Gesprek met burgemeester Metz - 29 juni 2022
Geen "dreigende en scheldende" burgers

 

 

 

Video Gemeentehuis Soest
Participatiebijeenkomst 4 - Verkeer - 28 juni 2022

 

 

 

Gemeente Soest - Participatie Bijeenkomsten 1+ 2 + 3

Deze plaats is gereserveerd voor de video's van de participatie bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Echter betrokken ambtenaren van de gemeente Soest weigeren deelname aan de video's.

Er mogen eveneens geen geluidsopnames worden gemaakt door de burgers.

Men beroept zich op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Van de participatie bijeenkomsten 1 + 2 + 3 zijn geen beelden of geluidsopnamen beschikbaar.

Van participatie bijeenkomst 4 heeft de gemeente zelf beelden en geluidsopnamen op YouTube geplaatst.

Hier begrijpen de omwonenden niets van.

 

 

Audio opname Radio Soest 11 juni 2022 11:00 - 12:00
Interview met Bart en Branda Weiland over de situatie weiland Insingerstraat

 

 

 

Audio opname Radio Soest 12 mei 2022 09:00 - 09:15
Interview met Bart Weiland en Tammo Houtgast over opvang Oekraïners

 

 

 

Video Gemeentehuis Soest
Bewoners bijeenkomst 9 mei 2022
Presentatie bijeenkomst klik hier
Vragen en antwoorden tijdens de bijeenkomst klik hier

 

 

 

Audio opname Radio Soest 7 mei 2022 12:00 - 14:00
Interview met burgemeester Metz.

Dit bestand moet U eerst downloaden (6 Mb)
Daarna kunt U het interview beluisteren.

 

Video Spijkers Met Koppen BNNVARA 30 april 2022 12:00 - 14:00
Burgemeester Metz en Tweedekamerlid Suzanne Kröger van Groen Links

 

Video Hart van Nederland 28 april 2022
Demonstratie voor het gemeentehuis van Soest

 

 

Video Gemeente Soest - Bewonersbijeenkomst 20 april 2022
In het gemeentehuis waren ongeveer 120 personen.
Online keken er circa 95 mensen.
Vragen en opmerkingen tijdens de bijeenkomst klik hier

 

 

 

Video Gemeenteraad van Soest(erberg) 24 januari 2022
over COA-verzoek Kamp van Zeist

 

 

 

KLAAR-OVERS HELPEN 1435 PADDEN

Klik op het artikel

 

 

 

 

 

 

TOP

TOPFlag Counter